Documents Importants

Per tal d’estar ben preparats per inscriure-us al nou curs 2016-2017, aquí us deixem varis documents essencials.

Primerament un protocol d’inscripció dels infants a l’agrupament.

A continuació us deixem els documents que haureu d’omplir amb les vostres dades i les de l’infant per tal de realitzar la inscripció. Aquests documents els trobareu els mateixos dies de les inscripcions, ja impresos, al cau. Us els deixem per tal de que vingueu amb totes les dades necessàries. Si ho voleu, els podeu portar ja impresos i omplerts de casa. En cas de no ser-hi presencialment, us demanem que els deixeu a la bústia de la rectoria abans del dia de les inscripcions (tot informant-nos-en via email):

  1. Inscripció infants i joves: full d’autorització + Fitxa de Salut (Curs 2017-2018)
  2. Inscripció infants i joves: drets d’imatge
  3. Inscripció Elefants
  4. Inscripció IAIAS
  5. Declaració responsable d’infants no vacunats (document a signar per mares, pares, tutors/es d’infants no vacunats)
  6. Carta de compromís (a través d’aquest document cada família es compromet amb el projecte educatiu de l’Agrupament)