Ràngers i Noies Guia

Aprenen a desenvolupar la capacitat de treballar en equip, tot fomentant la responsabilitat, el respecte i la constància. Comencen a ser independents i a desenvolupar l’esperit crític.