Llops i Daines

El nen/a aprèn a integrarar-se correctament al grup i adquireix una mínima independència. Aprenen a compartir i a desenvolupar la seva capacitat creativa i l’expressió.