Castors i Llúdrigues

El nen té la oportunitat a començar a descobrir el gust de la cooperació amb els altres i el treball en equip, a integrar-se en el grup i aprendre amb els altres a tenir una coherència de el perquè de les coses, com es fan, i com es fan bé, i així també, aconseguir una implicació en les tasques que beneficien a tothom.