AGRUPAMENT ESCOLTA I GUIA SANT SADURNÍ

L'agrupament

cadascuna de les etapes
Go to Castors i Llúdrigues

Castors i Llúdrigues

6 – 8 anys

Go to Llops i Daines

Llops i Daines

8 – 10 anys

Go to TEIXONS I MUSTEL·LES

TEIXONS I MUSTEL·LES

10 – 12 anys

Go to RÀNGERS I NOIES GUIA

RÀNGERS I NOIES GUIA

12 – 14 anys

Go to pioners i caravel·les

pioners i caravel·les

14 – 17 anys

Go to Truc

Truc

17 – 19 anys

Go to Caps i quel·les

Caps i quel·les

responsables dels nens i nenes

Go to Elefants

Elefants

pares i mares

Go to iAiA’s

iAiA’s

i Antics i Amics

Organització de l'Agrupament

Història

AEiG Sant Sadurní
1932 - actualitat

L'agrupament Escolta de Sant Sadurní, va obrir-se per 1er cop l'any 1932, el qual es va tornar a tancar degut a l'inici de la guerra civil l'any 1936. L'agrupament, va romandre tancat fins l'any 1962,que va ser quan es va obrir per 2ª vegada fins a l'any 1971, que per unes desconegudes raons, es va tornar a tancar per voluntat dels mateixos capdavanters de l'entitat. Es va tornar a obrir per 3ª vegada l'any 1991 quan un grup de joves, amb el suport de la Parròquia, van tornar a obrir l’Agrupament Escolta i Guia Sant Sadurní. En aquells moments Mn. Francesc Pardo n’era el rector i Mn. Antoni Babra, el vicari. Va ser aquest, com a consiliari, el que va ajudar a tirar endavant aquesta iniciativa. Des d’aleshores continuem en marxa!

Espai de l'Escolta

últimes notícies